­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Weeshuis ‘Le Vigneron’

Het kanton Kpomé, gelegen in de brousse ten noordoosten van Lomé, telt  een 9 000 inwoners verspreid over meer dan 10 ‘dorpen’.
Als gevolg van de grootschalige fosfaatontginning in de regio moeten hele dorpen verdwijnen. De bewoners worden dan ‘verplaatst’ naar nieuwe ‘dorpen’, maar de mensen verliezen wel hun woonst en hun gronden. De armoede is er, zelfs naar Togolese normen, zeer groot. Met als gevolg dat het aantal verlaten kinderen en rondzwervende weeskinderen er erg is toegenomen. Het is voor deze kinderen dat ong JADAH het weeshuis Le Vigneron heeft opgericht in het ‘nieuwe’ dorpje Kpomé.

Le Vigneron vandaag…

In tegenstelling tot ANGE, gaat het hier om een kleinschalig project.
In 2016-2017 verbleven 14 kinderen in het opvangcentrum zelf, 19 anderen verbleven in gezinsverband (eigen familie of onthaalgezin). Allemaal worden ze opgevolgd door het team van Le Vigneron. Ook de financiering van school- en medische kosten gebeurt door Le Vigneron.

Ondersteuning door Togo Debout vzw

De concrete situatie van de lokale bevolking in Kpomé is dermate zorgwekkend dat Togo Debout sinds 2013 het project van het weeshuis Le Vigneron mee blijft ondersteunen. In de eerste plaats is dat zorgen voor de basisbehoeften (voeding, kleding, schoolgeld, medische verzorging).
Sinds kort draagt Togo Debout ook (voor een beperkt deel) bij in de personeelskosten, dit om de organisatie de kans te geven aan een stevige basis te werken en zo krachtig genoeg te worden om meer op eigen benen te kunnen staan.
Tegelijk blijft Togo Debout investeren in capaciteitsopbouw van de opvoeders en animatoren, maar vooral van de leidinggevenden om het management te versterken en zo de organisatie te professionaliseren. Dit is een trage, maar vooral noodzakelijke weg.
Zeker gezien de evoluties in de welzijnssector, ook in Afrika. In 2016 heeft de Togolese overheid, onder impuls van UNICEF, een aantal normen en standaarden voor dergelijke weeshuizen uitgewerkt en bij wet vastgelegd. Een goede zaak, maar die ongetwijfeld een aantal noodzakelijke investeringen zal meebrengen.

Togo Debout probeert Le Vigneron verder te helpen ontwikkelen  naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid. En dat zal nog wel enkele jaren ondersteuning vragen…