Het begon zo

In 1999 liet Ria Etienne, een verpleegkundige uit Oostmalle, België achter zich. Vanuit haar engagement binnen Fondacio trok ze naar het West-Afrikaanse land Togo. Daar startte ze of ondersteunde verschillende ontwikkelingsprojecten in uiteenlopende domeinen. Van gezondheidszorg, onderwijs en vorming tot de opvang van wezen en straatkinderen, economische en rurale ontwikkeling….. Intussen was haar werking zo uitgebreid, dat er nood was aan een structureel kader. En zo ontstond in 2010 de vzw Togo Debout.