Onderwijs & Vorming

Onderwijs en vorming zijn een essentiële sleutel voor ontwikkeling. Daarom ondersteunt Togo Debout, steeds in het zuiden van de Préfecture Zio, tal van  initiatieven die bijdragen tot een verhoging van de scholingsgraad (zeker ook van de meisjes), een verbetering van de onderwijskwaliteit en een bredere toegankelijkheid tot onderwijs en vorming.
Togo Debout investeert in schoolgebouwen, maar daarnaast gaat heel veel aandacht naar andere belangrijke aspecten van onderwijs en vorming.

De bouw van scholen

Door het hoge geboortecijfer groeit het aantal schoolgaande kinderen en jongeren sterk. Voor een duurzame ontwikkeling is de uitbouw van scholen dan ook van levensbelang. De nabijheid van de school verhoogt bovendien de kans dat ook meisjes regelmatiger en langer naar school gaan. Doorgaans is het de lokale bevolking die het initiatief neemt voor een nieuwe school. Het gaat dan meestal om eenvoudige hutten die niet aangepast zijn aan het regenseizoen. In die periode kunnen kinderen dan vaak geen les volgen en gaat er veel leertijd verloren. Samen met de lokale bevolking helpt Togo Debout de hutten te vervangen door stenen gebouwen. Die maken de school toegankelijk het hele jaar door.

Lees meer

Toegang tot informatie en documentatie

Voor onderwijskwaliteit zijn een aantal basisvoorwaarden nodig. Leraren moeten vlot toegang hebben tot aangepast en actueel didactisch materiaal. Zij moeten kunnen rekenen op vorming en ondersteuning bij het gebruik ervan. Tot slot moeten zij voldoende kans hebben om hun praktijkervaringen met collega’s te delen en te bespreken. De onderwijsnoden zijn echter algemeen verspreid. Liever dan te investeren in enkele individuele scholen kiest Togo Debout voor steun aan centrale maar bredere projecten die daardoor ook een ruimer bereik hebben.

Een mooi voorbeeld is het onderwijsproject van Sichem ‘Pour une Education de Qualité’. Gestart in 2011 op initiatief van  Sichem, met Togo Debout als belangrijke partner. De eerste grote stap was de oprichting van een centrale bibliotheek, toegankelijk voor leraren én leerlingen van alle scholen uit het werkgebied van Sichem.

Lees meer

Ondersteuning en vorming van leraren

Verbeteren van de onderwijskwaliteit veronderstelt investeren in de ondersteuning en de vorming van leraren. Veel van hen genoten trouwens geen enkele lerarenopleiding en moesten de stiel al doende leren. En dat in weinig benijdenswaardige omstandigheden. Voor Togo Debout is de vorming van leraren dan ook een belangrijke prioriteit. Sinds 2014 voorziet Togo Debout jaarlijks een budget voor studie- en vormingsdagen voor leraren en schooldirecteurs. Tot op vandaag werkt Togo Debout niet met docenten uit het Noorden. Het initiatief voor dergelijke vormingsdagen ligt bij onze lokale partner die nauw samenwerkt met de eigen inspectie. Zij bepalen de noden en spreken het doelpubliek aan. Zij bouwen ook opvolgingsdagen in. Die werkwijze garandeert meteen voldoende verankering in de scholen. Tussen 2014 en 2017 konden in totaal reeds een goede 300 leraren en directeurs dergelijke vorming volgen.

Stagiairs en vrijwilligers

Voor Belgische vrijwilligers of stagiairs uit de lerarenopleiding is een tijdlang lesgeven in een Togolese school ‘een ervaring voor het leven’. Het is een intense cultuurschok. Het onderwijs is er hoofdzakelijk gericht op reproductie. De klassen zijn overvol, de discipline is streng en lijfstraffen worden nog toegepast. Het ontbreken van elementaire leermiddelen dwingt de leraar (in spe) tot grote creativiteit. Maar ook voor de Togolese leraren is de samenwerking met collega’s uit het Noorden een boeiende ervaring. De verschillen in onderwijspraktijk leiden immers tot leerrijke discussies en uitwisselingen, waarbij iedereen van elkaar leert.
Wil je graag enkele maanden als stagiair of vrijwilliger aan de slag in een Togolese school?
Klik hier

Educatieve, socio-culturele en pedagogische activiteiten

De school en de leraren vormen het kader voor het formele leren. Maar educatie en vorming gebeuren ook buiten de school. En ook dat informele leren verdient alle aandacht. Togo Debout ondersteunt daarom initiatieven die de hele dorpsgemeenschap sensibiliseren voor het belang van onderwijs (zoals interscholen-wedstrijden) of die jongeren samenbrengen buiten de schooluren (filmvoorstellingen, debatten, culturele groepen,…), enz.