Stages

Stage lopen in Togo in het kader van je studies

Een stage is alleen mogelijk binnen het kader van een specifieke opleiding.
Togo Debout ontvangt gemotiveerde studenten die met een open geest , een sterk engagement en veel enthousiasme stage willen lopen in één van de projecten van onze lokale partners.

Mogelijkheden

 • Voor stages is een verblijf van minimum 10 weken noodzakelijk. Er is immers een observatie- en inloopperiode nodig vooraleer de stagiair effectief kan starten.
 •  Afhankelijk van de opleiding, kunnen stagiairs hoofdzakelijk aan de slag in het onderwijs (kleuter-, lager of secundair onderwijs) en in de welzijnsprojecten (weeshuizen, straatkinderenprojecten, enz.)
  Andere mogelijkheden zijn altijd bespreekbaar, als zij voldoende passen in de projecten van Togo Debout.
  De toewijzing gebeurt altijd in nauw overleg met onze partners in Togo.

Belangrijk om weten

 • Minimum 18 jaar zijn op de datum van vertrek
 • Voldoende kennis van het Frans
 • De stagiair staat zelf in voor de reiskosten: vliegtuigticket, visum, inentingen, verzekering, enz.
 • De verblijfkosten (kost en inwoon, ter plaatse te betalen), eveneens ten laste van de stagiair, bedragen 12 à 15€ per dag, afhankelijk van de locatie. Omwille van de economische situatie in het land zelf, is het voor onze partners ter plaatse onmogelijk om de verblijfkosten van de stagiairs op zich te nemen.
  Er zijn echter mogelijkheden om beurzen aan te vragen. De dienst internationalisering van de opleidingsinstituten kan hiervoor de nodige informatie bezorgen.
 • Togo Debout fungeert als tussenpersoon tussen de student en het opleidingsinstituut enerzijds, en de partner in Togo anderzijds.

Procedure en voorbereidingstraject

 • Het terugsturen van de volledig infofiche geldt als eerste aanvraag, maar houdt nog geen formeel engagement in
 • Na ontvangst van de infofiche moet Togo Debout de tijd hebben om samen met de Togolese partner uit te zoeken welke de mogelijkheden zijn die voldoende beantwoorden aan het gevraagde type stage
 • Togo Debout neemt dan contact op met de student én met de verantwoordelijke docent van de betrokken hogeschool
 • We maken een afspraak voor een ontmoetingsmoment met de verantwoordelijken van Togo Debout in België. Dit overleg is belangrijk als persoonlijke kennismaking, maar ook als nadere kennismaking met de visie, de waarden en de werking van onze organisatie. Tijdens die ontmoeting peilen we ook samen naar wederzijdse verwachtingen en motivatie. Voor alle betrokkenen is het immers belangrijk om dergelijk verblijf maximaal te laten slagen en misverstanden en ontgoochelingen te vermijden.
 • Togo Debout geeft ondersteuning bij het in orde brengen van formele documenten zoals stagecontracten, evaluaties e.d. en zorgt voor de nodige afspraken tussen de verantwoordelijke docenten en de lokale partner
 • De principiële beslissing wordt samen genomen
 • Van dan af kan de praktische voorbereiding starten. Ook hierbij kan je rekenen op ondersteuning door Togo Debout in België

Ben je kandidaat stagiair?

 • Zorg dat je voldoende voorbereid bent vooraleer je je aanvraag indient. Heb je de website van Togo Debout grondig bezocht? De informatie over vrijwilligerswerk en stages aandachtig gelezen? Beantwoordt wat Togo Debout te bieden heeft nog steeds aan je verwachtingen?
 • Vul dan de infofiche Stage d’études au Togo volledig in (in het Frans) en stuur deze per mail terug naar Josiane Frans, josiane@togodebout.be
 • Vermeld duidelijk de gewenste soort stage en de gewenste periode
 • Vermeld duidelijk de naam van het opleidingsinstituut of de hogeschool waar je studeert, en de naam van een contactpersoon (docent verantwoordelijk voor de stages).
 •  Aanvragen voor stages die in september starten, moeten bij Togo Debout ingediend worden uiterlijk op 1 maart van het voorafgaande academiejaar.
 •  Aanvragen voor stages die in januari starten, moeten bij Togo Debout ingediend zijn uiterlijk op 1 september van het betrokken academiejaar