Noordwerking

Ook in het Noorden kan jij mee het verschil maken!

Via de Noordwerking wil Togo Debout een maximale solidariteit tot stand brengen tussen mensen hier in België en onze partners en projecten in Togo. Een sterke Noord-Zuidbinding draagt bij tot de duurzaamheid van de projecten in het Zuiden.  Daar wordt de hele wereld beter van.
De Noordwerking van Togo Debout maakt integraal deel uit van de werking van de organisatie. Alle activiteiten van, met of ten voordele van Togo Debout hier in België hebben altijd de missie, visie en waarden van de organisatie als basis.

Wat houdt onze Noordwerking in?

  • Togo Debout en haar projecten bekend maken en promoten: op infostands, in scholen, in bedrijven
  • Zoveel mogelijk mensen in het Noorden sensibiliseren voor de ontwikkelingsthematiek in het algemeen, en voor de aanpak van onze projecten in Togo in het bijzonder.
  • Ontmoetingsmomenten organiseren tussen sympathisanten hier in het Noorden en bezoekers uit onze Togolese projecten
  • In België een brede kring van betrokken sympathisanten uitbouwen om onze werking een stevige basis te geven
  • Vrijwilligers mobiliseren voor onze activiteiten in België
  • Verzamelen van fondsen en materiële steun voor de projecten van Togo Debout