Plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling mikt op integrale ontwikkeling binnen een bepaalde plattelandszone. Daar zijn enkele belangrijke kenmerken aan verbonden.

  1. De beoogde ontwikkeling heeft betrekking op de globale verbetering van de levensomstandigheden van één of meerdere dorpsgemeenschappen
  2. De aanpak is veelzijdig en slaat op meerdere aspecten. Dat verhoogt de impact van de verschillende deelprojecten. Het heeft b.v. weinig zin om te investeren in verbetering van scholen en onderwijs, als er niet tegelijk ingezet wordt op verbetering van economische activiteiten. B.v. zo lang de mensen extreem arm blijven, is het niet hun eerste prioriteit om kinderen naar school te sturen…
    Deelprojecten van plattelandsontwikkeling hebben betrekking op: verbetering van landbouw en veeteelt, opzetten of verbeteren van economische activiteiten, capaciteitsopbouw van de lokale bevolking, samenlevingsopbouw (b.v. helpen om zich te organiseren in lokale dorpscomités), gezondheid, onderwijs, enz.
  1. De hele lokale gemeenschap is betrokken: dorpschef, dorpscomités, scholen, oudercomités, verantwoordelijken allerhande, de dorpelingen zelf…

Momenteel ondersteunt Togo Debout deelprojecten in twee zones: het plattelandscentrum SICHEM en het dorp Assomé.

Het plattelandscentrum SICHEM 

Gelegen in zuid-oost Zio, op 25 km van Lomé, werd ‘La ferme SICHEM’ in 1989 opgericht door enkele geëngageerde jonge Togolezen die geen werk vonden. Vandaag is deze landbouworganisatie uitgegroeid tot een belangrijk centrum voor agrarische vorming en verspreiding van kennis en praktijk.  SICHEM heeft intussen een mooi onthaalcentrum en heeft ook een aanbod van producten van eigen bodem.

Lees meer

Een nieuw project in Assomé

Het dorp Assomé is gelegen in zuid-west Zio, op een 30-tal km van Lomé. Daar waren reeds twee projecten lopend: het dispensarium Saint Etienne en het landbouwcentrum Nazareth. Er kwamen ook reeds twee nieuwe schoolgebouwen. Vanaf 2017 worden deze losstaande projecten in samenhang gebracht tot één integraal ontwikkelingsproject dat de naam kreeg AsFoToDe.

Lees meer