Vrijwilligerswerk

Interesse voor vrijwilligerswerk in Togo?

Togo Debout zoekt mensen die met een open geest , een sterk engagement en veel enthousiasme op het terrein willen meewerken en zich willen inleven in één van de projecten van onze lokale partners.

Mogelijkheden

 • Verblijf van korte duur (minimum 3 weken) tijdens de zomervakantie, periode tussen 15 juni en 15 september.
  De vrijwilligers worden dan vooral ingezet voor animatie van kansarme kinderen en jongeren, of bij bouw- en landbouwactiviteiten. Tijdens de zomermaanden zijn er doorgaans meerdere vrijwilligers tegelijk aanwezig, ook uit andere landen. Enkele lokale medewerkers staan dan in voor begeleiding en ondersteuning. Ook de plaatselijke jongeren worden bij deze zomeractiviteiten ingeschakeld. Je leeft dan feitelijk in groepsverband, ook al ben je als individuele vrijwilliger vertrokken.
 • Verblijf van lange duur (minimum 3 maanden), het hele jaar door.
  Vrijwilligers kunnen dan aan het werk als opvoeder in opvang- of weeshuizen, als leraar, als animator in het jeugdwerk of als administratieve medewerker. Afhankelijk van de vorming en de competenties van de vrijwilliger enerzijds, en de lokale behoeften anderzijds, zijn ook andere opties bespreekbaar. De toewijzing gebeurt altijd in nauw overleg met onze partners in Togo.
  Bij vrijwilligerswerk van langere duur functioneer je doorgaans als individuele vrijwilliger, en word je gewoon mee ingeschakeld in het reguliere werk.

Belangrijk om weten

 • Minimum 20 jaar zijn op de datum van vertrek (geen maximum leeftijd)
 • Basiskennis van het Frans. Zeker voor individueel vrijwilligerswerk van langere duur, is een voldoende kennis van het Frans noodzakelijk
 • De vrijwilliger staat zelf in voor de reiskosten: vliegtuigticket, visum, inentingen, verzekering, enz.
 • De verblijfkosten (kost en inwoon, ter plaatse te betalen) bedragen 12 à 15€ per dag, afhankelijk van de locatie. Omwille van de economische situatie in het land zelf, is het voor onze partners ter plaatse onmogelijk om de verblijfkosten van de vrijwilligers op zich te nemen.

Procedure en voorbereidingstraject

 • Het terugsturen van de volledig ingevulde infofiche geldt als eerste aanvraag, maar houdt nog geen definitief engagement in
 • Na ontvangst van de infofiche moet Togo Debout de tijd hebben om eventueel met de Togolese partner uit te zoeken welke de mogelijkheden zijn die voldoende beantwoorden aan de vraag
 • We maken een eerste afspraak voor een ontmoetingsmoment met de verantwoordelijken van Togo Debout in België. Dit is belangrijk als persoonlijke kennismaking, maar ook als nadere kennismaking met de visie, de waarden en de werking van onze organisatie. Tijdens die ontmoeting peilen we ook samen naar de wederzijdse verwachtingen, naar de motivatie, en zoeken we naar voldoende matching met het aanbod ter plaatse. Voor alle betrokkenen is het immers belangrijk om dergelijk verblijf maximaal te laten slagen en misverstanden en ontgoochelingen te vermijden
 • De principiële beslissing wordt samen genomen
 • Van dan af kan de praktische voorbereiding starten. Ook hierbij kan je rekenen op ondersteuning door Togo Debout in België

Ben je kandidaat vrijwilliger?

 • Zorg dat je voldoende voorbereid bent vooraleer je je aanvraag indient. Heb je de website van Togo Debout grondig bezocht? De informatie over vrijwilligerswerk en stages aandachtig gelezen? Beantwoordt wat Togo Debout te bieden heeft nog steeds aan je verwachtingen?
 • Vul dan de infofiche Volontariat au Togo volledig in (in het Frans) en stuur deze per mail terug naar Jackie Denis, josiane@togodebout.be
 • Stel je aanvraag niet uit tot het laatste moment: hou er rekening mee dat het voorbereidingstraject (zie hierboven) de nodige tijd vraagt.
  Opgelet
  : voor vrijwilligerswerk tijdens de zomervakantie (korte duur) dienen de aanvraag en het bezorgen van de infofiche te gebeuren uiterlijk tegen 15 april!
 • Vermeld duidelijk het gewenste type verblijf (korte of lange duur) en de gewenste periode
 • Vermeld welk soort werk je bij voorkeur zou willen doen
 • Vergeet niet een foto in het document te voegen