Welzijn

Togo Debout wil bijdragen tot de verbetering van het maatschappelijk welzijn van kwetsbare groepen in de regio Zio Sud.
Togo is één van de armste landen ter wereld . Vooral op het platteland is extreme armoede wijd verspreid. Dagelijks overleven is voor velen de grote zorg. Hoewel landbouw de belangrijkste activiteit is, blijft tekort aan voedsel het pijnpunt. Bovendien heeft de bevolking geen toegang tot de noodzakelijke geldeconomie. In dergelijke omstandigheden zijn vooral kinderen een kwetsbare groep. In Togo is het aantal wezen en verlaten (uitgestoten) kinderen dan ook opvallend hoog. Bovendien lopen zij het risico om terecht te komen in de jeugdcriminaliteit.
Het is dan ook op deze doelgroep dat Togo Debout focust bij de ondersteuning van welzijnsprojecten.
Momenteel werkt Togo Debout samen met twee partners: ong ANGE en ong JADAH

Ong ANGE

Deze Togolese ngo, gevestigd in Lomé,  bekommert zich om het onthaal, de opvang en de re-integratie van straat- en weeskinderen, slachtoffers van geweld en jeugddelinquenten tussen 6 en 17 jaar oud. ANGE zet zich bovendien ook in voor de verdediging van de kinderrechten. Gabriel AMOUZOU, directeur van deze organisatie, is tevens ook lid van Togo Debout vzw.

Lees meer

Ong JADAH  (Weeshuis Le Vigneron)

Het weeshuis Le Vigneron is een initiatief van de plaatselijke ngo JADAH en werd in 2012 opgericht onder impuls van Kokou Pierre EDOH. Dit (kleinschalige) weeshuis is gelegen in het broussedorpje Kpomé, binnen het gelijknamige kanton in de Préfecture Zio.

Lees meer