Ons aanbod

 

Vrijwilligerswerk en stages

  • Ben je minstens 18 jaar?
  • Ben je op zoek naar een interculturele ervaring in het Zuiden?
  • Wil je je grenzen verleggen om andere culturen te ontmoeten, te bevragen en vooral beter te begrijpen?
  • Heb je zin om de projecten van Togo Debout van binnen uit te leren kennen?
  • Zijn solidariteit, eerlijkheid, rechtvaardigheid, participatie en engagement voor een betere wereld ook voor jou belangrijke waarden?

Dan kan je Togo Debout ook steunen door ter plaatse aan de slag te gaan, en een tijdlang samen te werken met onze lokale partners. Je kan kiezen voor vrijwilligerswerk of voor een stage in het kader van je opleiding.

Diverse Projecten

Je kan meedraaien in diverse projecten. Je kan werken als leraar (alle niveaus, ook kleuteronderwijs), als animator of monitor op jongerenkampen, als opvoeder, maatschappelijk werker of kinderverzorg(st)er, als medewerker in administratie, ICT, communicatie of bibliotheek…
Wij overleggen altijd met onze partners in Togo, die zelf aangeven waar zij vrijwilligers of stagiairs het best kunnen inzetten.

Een verblijf in het zuiden vraagt voldoende voorbereidingstijd

Alle aanvragen gebeuren persoonlijk door de kandidaat bij Togo Debout in België. De verantwoordelijken in België staan ook in voor het voorbereidingstraject. Daarin komen zowel inhoudelijke als praktische aspecten aan bod. Kandidaten engageren zich om dit traject te doorlopen.

Onthaal, begeleiding en ondersteuning ter plaatse

De vaste vertegenwoordigers van Togo Debout in Togo staan in voor het onthaal, de begeleiding en de logistieke ondersteuning van onze vrijwilligers en stagiairs. Zij garanderen een optimaal verloop van je verblijf, en dit vanaf je aankomst op de luchthaven in Lomé. Ria Etienne, die permanent in Lomé woont, is onze vaste contactpersoon.