Het project van Sichem: ‘Pour une Education de Qualité’

Reeds in 2009 waren de verantwoordelijken van Sichem op zoek naar strategieën die de onderwijskwaliteit zouden kunnen verbeteren in de scholen van hun werkgebied in het zuid-oosten van de préfecture Zio.  En dit zowel voor het basis- als het secundair onderwijs.
Het uitgangspunt van Antoine DZAMAH was van meet af aan: ‘Scholen bouwen is één zaak, maar wat in die schoolgebouwen gebeurt, dat is het allerbelangrijkste’.

Gestart in 2011, heeft dit project een belangrijke ontwikkeling gekend en heel snel een hoge vlucht genomen. De dynamische kracht en inspirator is Arsène ATTIDOKPO.
Het project loopt nu in belangrijke mate op eigen benen en heeft een eigen dynamiek ontwikkeld. En vooral: het is erkend en lééft bij heel de bevolking van de betrokken zone: leraren, inspectie, jongeren, oudercomités, dorpscomités, lokale chefs en lokale overheden.

Behalve Togo Debout, is ook de Franse organisatie MAS, een belangrijke partner in dit project.

Lees hier de Projectbeschrijving

Enkele mooie realisaties…

De Centrale bibliotheek in Sichem (2013) en de Bibliobus die de afgelegen scholen bedient.

Een tweede annex-bibliotheek in Djagblé (2015), een snel groeiend dorp (niveau kanton) als gevolg van de uitbreiding van Lomé. Hier lopen meer dan 4000 kinderen en jongeren school, en het aantal neemt nog toe.  In beide bibliotheken worden ook computerinitiatie en –lessen geven.
Aansluitend bij de bibliotheek in Djagblé is intussen ook een polyvalente ruimte gebouwd voor activiteiten als debatten met jongeren, filmvoorstellingen, optredens van de culturele jongerengroep, enz.  Jeugdwerking via ‘Le club des Amis de Sichem’ en de culturele jongerengroep ‘Dunenyo’ hebben hier hun stek gevonden.

Interscholenwedstrijden met plechtige prijsuitreiking in aanwezigheid van inspectie, ouders, lokale chefs…

Het mag duidelijk zijn dat wat gestart is als de Bibliothèque Centrale ‘Kekeli’, een belangrijke motor is geworden voor de verdere ontwikkeling van de dorpen in deze plattelandszone.