AsFoToDe in Assomé

De initiatiefnemer van dit nieuwe project – gestart in 2017 –  is Fondacio Togo, die ook projecteigenaar blijft. De naam AsFoToDe verwijst naar de drie partners die zich engageerden om het te realiseren: het dorp Assomé, Fondacio en Togo Debout.

Het project heeft volgende missie aangenomen: in het dorp Assomé en zijn omgeving een integrale, harmonieuze en duurzame ontwikkeling op gang brengen voor een gezonde bevolking.

Het project AsFoToDe wordt verankerd rond drie polen:

  • Plattelandseconomie

De motor van de ontwikkelingspool rond landbouw en veeteelt is het plattelandscentrum ‘Nazareth’. Deze ‘ferme agropastorale’ was in 1996 reeds door Fondacio gebouwd om een antwoord te bieden aan de vlucht van de lokale jongeren naar de stad. De bedoeling was om deze jongeren de kans te bieden zich te vormen en te bekwamen in landbouwactiviteiten en zo in hun zone ook de plattelandsontwikkeling een boost te geven.

Met AsFoToDe wordt dit plattelandscentrum een nieuw leven ingeblazen.

 

 

  • Onderwijs & vorming, cultuur en traditie

De betrokkenheid van de lokale jongeren is essentieel in het welslagen van het project. Om te beginnen moeten zij naar school kunnen gaan, en degelijk onderwijs krijgen. Bovendien blijft ook de voeling met de lokale cultuur en traditie belangrijk om de bevolking mee te krijgen.

  • Gezondheid en welzijn

Vanzelfsprekend wordt het dispensarium Saint Etienne hierin de motor.
Het zal echter om meer gaan dan het toedienen van medische zorg, prenatale raadplegingen bevallingen, e.d.
Ook acties rond preventie, hygiëne, welzijn, sanitaire voorzieningen op het niveau van het hele dorp vallen onder dit actiedomein.

 

 

Voor 2018 ligt reeds een plan voor om een aantal wijken van het dorp Assomé  uit te rusten met openbare sanitaire voorzieningen.
Hiervoor heeft Togo Debout haar  (financiële) ondersteuning al toegezegd.

Een project als AsFoToDe vergt een procesmatige aanpak, waarbij we stapsgewijs vooruitgang willen boeken. We kiezen niet voor spectaculaire effecten op korte termijn, wel voor duurzame resultaten, maar die vragen meer tijd…

Meer info op de flyer van Fondacio