Doe een gift

Draag jij onze projecten een warm hart toe? Wil je niet alleen van aan de zijlijn toekijken? Steun onze projecten door een financiële bijdrage te doen. Dat kan een eenmalige bijdrage zijn voor een specifiek project dat je wil helpen. Of je kan een maandelijkse bijdrage storten voor de algemene werking van Togo Debout. Vanaf een bijdrage van € 40 ontvang je een fiscaal attest.

 

Bankgegevens voor giften

Zonder fiscaal attest
Stort jouw gift op het rekeningnummer van Togo Debout vzw: BE27 0016 3357 4673. Noteer volgende vermelding: Gift Togo Debout.
Met fiscaal attest
Opgelet: wijziging vanaf 1 april 2018!
Voor stortingen vanaf € 40/jaar bezorgt de Koning Boudewijnstichting je een fiscaal attest. Stort je gift dan op het rekeningnummer BE10  0000 0000 0404 van de KBS, met volgende gestructureerde mededeling: +++018/0280/00068+++

 

Nalatenschappen of legaten

Neem contact met ons op.