Revalidatiecentrum Handy Eddi Sport   (HES)

 

Voorgeschiedenis

Handy Eddi Sport asbl is ontstaan in de periode van grote sociale onlusten in 1992-1993. In die periode hadden, meer nog dan nu, zieken en/of gehandicapten nagenoeg geen toegang tot hospitalen of gezondheidscentra. In die context heeft een Togolese kinesist, dhr. AMEVOR, zijn eigen eetkamer omgebouwd tot een verzorgingsruimte.

Tot op vandaag is zijn huis een verzorgingsinstelling gebleven, waar talrijke sociaal zwakkere gehandicapten terecht kunnen, speciaal zij die een langdurige verzorging en revalidatie nodig hebben. Het gaat daarbij vooral om wezen, straatkinderen, arme families, patiënten die door hun familie zijn uitgestoten en zonder bestaansmiddelen door het leven moeten. Het gaat ook om kinderen met een motorische handicap of met een spraakstoornis.
De zorgverstrekking beoogt meer dan lichamelijk herstel of verbetering. Er gaat ook veel aandacht naar de mentale en morele ontplooiing  en ook naar de  sociale  re-integratie.

Bouw van een nieuw revalidatiecentrum

De nieuwbouw moet een betere en meer aangepaste verzorging toelaten voor het steeds groeiend aantal mensen met lichamelijke beperkingen, vooral van de maatschappelijk meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Het revalidatiecentrum zal het mogelijk maken om meer patiënten een betere verzorging te bieden in meer aangepaste ruimten: meer en grotere kamers (geen verzorging meer in de gangen), minder trappen, betere hygiëne, meer privacy…

Het gebouw zelf is intussen klaar. Bovendien investeerde Togo Debout ook voor dit project in de ontwikkeling naar zelfstandigheid en onafhankelijkheid.  Zo was er voor de  verantwoordelijken van Handy Eddi Sport asbl reeds een vorming rond ‘Gestion d’un projet’ (2013) en training rond ‘Professionalisation de l’organisation’ (januari 2014 en 2015). Toch blijft er op dit vlak nog heel wat werk aan de winkel.