News

Drie Vlaamse stagiaires in Sichem

By 20/04/16 No Comments

Van 8 februari tot 29 april waren Julie, Lise en Tinne aan de slag in de lagere school van Sichem.

Deze buitenlandse stage vormt het sluitstuk van hun opleiding tot leraar kleuteronderwijs aan de hogeschool Thomas More Kempen.
Lesgeven in Afrika

Gedurende 10 weken hebben zij zich ingeleefd in het Togolese schoolleven. Samen met Tata Denise, de lokale kleuterjuf, en de andere collega’s van de school, hebben zij onderwijspraktijken kunnen delen en bespreken. En Ze hebben alleszins veel opgestoken van het lesgeven in een Afrikaanse context… Een verrijkende ervaring, een stage om nooit te vergeten.
In goede handen

Met Arsène ATTIDOKPO als stagemeester en het verblijf in het plattelandscentrum Sichem, is Togo Debout er gerust in dat de studenten in goede handen zijn. De blije gezichten op de foto’s die ze doorstuurden spreken voor zich!

Meer weten over stagemogelijkheden in Togo?