SICHEM : Ensemble pour une Afrique debout !

Het plattelandscentrum SICHEM werd opgericht in 1989 door vier jonge Togolezen. Eén van hen was Antoine DZAMAH , die er nu nog altijd de ‘Président’ is.

De visie die Sichem inspireert

formuleren zij als volgt: ‘Une Afrique debout avec des hommes et des femmes épanouis capables de prendre en charge la transformation de leur cadre et de leurs conditions de vie, en vue d’un développement harmonieux et intégral.’

Enkele cijfers…

Sichem is actief in drie kantons. In 2015 betekende dat een doelpubliek van 42 000 inwoners, waarvan 23 000 kinderen en jongeren (verdeeld over 60 lagere scholen, 18 colleges en 5 lycea). 200 landbouwproducenten en 60 vaklieden (bouwsector) kregen vorming, opvolging en omkadering.

 

Activiteitsdomeinen

Om een integrale ontwikkeling in de zone maximale kansen te geven, is SICHEM actief op meerdere domeinen

 • Landbouw en veeteelt,
  Vorming in agrarisch ondernemerschap en in specifieke landbouwtechnieken; productieverbetering, verwerking en verkoop (maniok, tomaten, varkens, geiten), herbebossingsactiviteiten, e.a.
 • Bouwsector
  Productie van eigen bouwstenen ‘brique en terre stabilisée’ (BTS) en opleiding hiertoe, zetten van gebouwen in BTS, opleiding in de verschillende vakken van de bouwsector (metsers, schrijnwerkers, loodgieters), e.a.
 • Onderwijs en vorming
  Het onderwijsproject van SICHEM ‘Pour une éducation de qualité’ werd gestart in 2011, en is nog in volle uitbreiding
 • Maatschappijopbouw
  Begeleiding en ondersteuning van de dorpsgemeenschappen om zich als gemeenschap te organiseren; sensibiliseringsactiviteiten allerhande; ter beschikkingstelling van planten voor herbebossing in de dorpen; ondersteuning en vorming voor productie en verwerking van tomaten, maniok, charcuterie, enz.

De laatste jaren probeert SICHEM ook te voorzien in eigen middelen door de verwerking en verkoop van eigen (BIO)producten (confituur, tomatenpuree, vruchtensiroop, e.a.). In het onthaalcentrum betalen bezoekers voor hun verblijf. Het wordt ook verhuurd voor seminaries, vormingen en andere evenementen

SICHEM heeft intussen een belangrijke uitstraling opgebouwd in de zone, maar ook daarbuiten. De erkenning, ook door de overheid en overheidsinstanties, is reëel. Maar subsidies zijn er niet. Wel stelt de overheid een aantal jonge afgestudeerden tijdelijk ter beschikking: zij hebben een opleiding genoten, maar vinden geen werk. Dit geldt dan als een soort stage.

 

 

Als één van de vaste partners van SICHEM, was Togo Debout aanwezig op de viering van 25 jaar SICHEM in 2014. Onze ondersteuning gaat vooral naar de domeinen onderwijs en landbouw. Jaarlijks in januari werkt Togo Debout ook samen met SICHEM aan capaciteitsversterking en professionalisering van de organisatie