­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ong ANGE, ‘Les Amis pour une Nouvelle Génération des Enfants’ 

ANGE werd in 2000 in Lomé opgericht door Gabriel AMOUZOU

Doelgroep zijn ronddolende straat- en strandkinderen in Lomé en kinderen uit de jeugdgevangenis. Zij zijn tussen 6 en 17 jaar oud.  Centraal in de hele werking van ANGE is ijveren voor het respecteren van de kinderrechten. De medewerkers van ANGE sporen deze kwetsbare kinderen actief op, proberen hun vertrouwen te winnen en hun zo snel mogelijk tijdelijk onderdak en basisverzorging te geven. Daar hoort ook psychologische bijstand bij.  Al deze kinderen gaan verplicht naar school of volgen een opleiding. Tegelijk doet ANGE alles om deze kinderen terug in hun familie te laten opnemen. Waar dit lukt, volgt ANGE hen verder ambulant op inzake scholing, gezondheid, persoonlijke en familiale stabiliteit. Het doel is altijd om deze jongeren opnieuw in de maatschappij te laten functioneren.

Op dit ogenblik verblijven ongeveer 40 jongeren in het opvangcentrum in Lomé en volgt ANGE er meer dan 750 op die terug in een familie werden geplaatst.

Het werk van Gabriel AMOUZOU en zijn team wordt in Togo, maar ook ver daarbuiten, sterk gewaardeerd. Toch is de organisatie in overgrote mate op zichzelf aangewezen en kan zij maar functioneren dankzij steun vanuit het Noorden, o.a. via Togo Debout. Maar met het oog op een duurzame ontwikkeling investeert Togo Debout ook in de verdere professionalisering van ANGE en stimuleert daarbij de uitbouw van zelfvoorzienende activiteiten, zodat de organisatie op termijn steeds autonomer kan worden.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Mon Refuge

In 2009 startte ANGE met een tweede opvangcentrum, nu buiten de hoofdstad. Mon Refuge ligt op 25 km van Lomé, in Dzogblakopé, Préfecture du Zio.
‘Mon Refuge’ wil een aangepaste pedagogische omgeving bieden aan jongeren van ANGE voor wie de context van de grootstad nog te problematisch blijft.
De ligging leent zich hier uitstekend toe. Lagere school en college zijn vlakbij. Bovendien biedt de onmiddellijke nabijheid van het plattelandscentrum Sichem  bijkomende troeven: opleidingsmogelijkheden (bouw, landbouw, naaiatelier), bibliotheek en ontmoetingscentrum, organisatie van diverse activiteiten voor jongeren.
Voor deze kwetsbare jongeren betekent Mon Refuge een veilige en tegelijk open omgeving. Zij kunnen er (opnieuw) een positief zelfbeeld ontwikkelen en zo verder werk maken van hun reïntegratie in de reguliere samenleving.
Dit centrum beschikt over een stuk grond van ruim 1 ha, waarop een klein landbouwbedrijf is opgericht. Dankzij eigen voedselproductie (knolgewassen en maïs, maar ook varkens en kleinvee) wil ANGE economisch autonomer worden, en de kinderen meteen ook gevarieerdere en dus betere voeding geven.

Gezien de erg positieve resultaten, wordt Mon Refuge momenteel verder uitgebouwd tot een opvangcentrum voor 30 à 40 jongeren. Het project omvat de bouw van een blok met 4 slaapkamers, elk voor 12 à 14 kinderen, van 2 kamers voor de begeleiders, verblijfmogelijkheid voor stagiairs of vrijwilligers, een bureau-werkruimte voor het begeleidingsteam.

  • Interesse voor sociale stages of vrijwilligerswerk bij ANGE? Klik hier
  • Alles weten over ANGE? Klik hier en bezoek hun website