News

Togo Debout investeert in de versterking van haar projecten

By 03/03/15 No Comments

Tussen 11 en 29 januari 2015 organiseerde Togo Debout in Togo een reeks werksessies met de verantwoordelijken en de teams van de verschillende projecten. Het doel is om de projecten te versterken in hun ontwikkeling en hun functionering.

Atelier Handy Eddi Sport

Atelier Handy Eddi Sport

Het team van Togo Debout bestond uit Magda Mertens, Marcel Hofkens en Jackie Denis (TD België) en Ria Etienne, Antoine Dzamah en Gabriel Amouzou (TD Togo). Werkwinkels waren er met de teams van het weeshuis Le Vigneron, van het revalidatiecentrum Handy Eddi Sport en van Fondacio. Voor de sessies met de verschillende teams van SICHEM/AGRO-DR was een volledige werkweek voorzien.

De gekozen werkwijze (werkwinkels met discussies, reflecties over de voorbije werking, actieplannen, enz.), is voor alle betrokken partijen erg nuttig en verrijkend gebleken. Vandaar dat nu het plan bestaat om jaarlijks, op systematische basis, dergelijke ontmoetings- en werksessies te organiseren met de medewerkers van elk project dat door Togo Debout wordt ondersteund.