News

Vijf enthousiaste studenten van Academics for Development werken samen met Sichem

By 20/12/15 No Comments

Tijdens het academiejaar 2015-2016 is een team van vijf AFD-studenten uit Louvain-la-Neuve aan de slag rond één van de projecten van Sichem: de verwerking van tomaten en de commercialisatie ervan in het dorp Attitogen. Op vraag van Antoine Dzamah zoeken zij naar mogelijkheden om de verwerking te optimaliseren (technieken, processen, materiaal). Daarnaast werken de studenten ook aan een marketingplan. Het is de bedoeling om door een beter rendement en verkoop de zelfvoorziening in het dorp te bevorderen.

Veel animo en engagement

Tijdens de zomer zullen de AFD-studenten dan gedurende zes weken te plaatse het resultaat van hun werk gaan omzetten in de praktijk. Het team werkt het project uit in overleg met de lokale partner Sichem, waarbij Togo Debout als tussenpersoon fungeert. Tijdens zijn recent bezoek in België kon Arsène Attidopko deelnemen aan twee werkvergaderingen: een nuttige ontmoeting met veel animo en engagement en vooral veel enthousiasme. De tussentijdse presentati op woensdag 8 december was dan ook veelbelovend.

Academics for Development

Academics for Development is een non-profit organisatie van studenten uit Leuven en Louvain-la-Neuve. Ze biedt studenten uit verschillende opleidingen de mogelijkheid om, vanuit hun verworven kennis, op een zinvolle en duurzame wijze een sociaal project te realiseren in het Zuiden.