News

Togo Debout investeert in professionalisering van de projecten

By 04/05/16 No Comments

Magda Mertens, Marcel Hofkens en Jackie Denis organiseerden een reeks interactieve workshops met als doel de professionaliteit binnen de projecten te verhogen.

Voor de vijfde keer op rij trokken enkele leden van Togo Debout in januari voor drie weken naar Togo. Het is stilaan een traditie aan het worden om na nieuwjaar een periode van werksessies te voorzien met de verschillende projecten. In nauw overleg met de vertegenwoordigers van Togo Debout in Togo, organiseerden Magda Mertens, Marcel Hofkens en Jackie Denis een reeks interactieve workshops met als doel de professionaliteit binnen de projecten te verhogen.

Lokale capaciteit verhogen

Missie, doelen, resultaten (ook cijfermatige), bijsturing, teamwerk, efficiëntie, effectiviteit: begrippen waaraan de werking van de organisatie of van het project telkens wordt opgehangen. Telkens nemen alle betrokken medewerkers actief deel aan deze workshops.

Elk project zijn workshops

Zo lag voor Sichem de focus op de gedeelde missie en visie, op planning en opvolging van resultaten (ook cijfermatige). Bij ANGE was het zoeken naar manieren om vooruitgang te boeken in vormen van zelfvoorziening. Voor Handy Eddi Sport staat de raad van bestuur voor de uitdaging om tegen september een performante organisatie op de been te krijgen voor het nieuwe revalidatiecentrum. En bij het weeshuis Vigneron ging de aandacht naar het opmaken en opvolgen van de begroting.
We stellen vast dat dergelijke investering loont. Ook onze partners in Togo, die nu vragende partij zijn om deze traditie voort te zetten.