News

Dunenyo, de talentvolle culturele jongerengroep van Sichem

By 28/02/17 No Comments

Deze groep is in februari 2016 opgericht, als onderdeel van het onderwijsproject van Sichem. De jonge groep trad voor het eerst officieel naar buiten op 6 juni 2016, en verzorgde intussen al meerdere optredens. Bezoekers van Togo Debout die reeds de kans kregen om er bij te zijn, waren diep onder de indruk van het talent, de creativiteit en de bezieling bij deze jongeren. Dunenyo betekent in het Ewe zoveel als ‘voor een betere en voorspoedige gezamenlijke leefplek’. Het is vandaag ook het motto van Sichem.
Pour une éducation de qualité is het onderwijsproject van Sichem, gestart in 2010. Togo Debout lag mee aan de basis ervan en is tot op vandaag nog één van de belangrijkste ondersteuners. Maar de eindverantwoordelijke en bezielende kracht van het hele project Education is Arsène ATTIDOKPO, één van de sleutelfiguren binnen Sichem. Van hem komt ook het initiatief voor de oprichting van een culturele jongerengroep. Zelf haalt hij twee belangrijke doelstellingen

• (her)waarderen van het eigen cultureel patrimonium

• bijdragen tot de totale ontplooiing van jongeren, in een geest van openheid en van socioculturele ontmoeting

Dat gebeurt door culturele activiteiten in de bibliotheken, in scholen en in de dorpen. Het gaat dan om ateliers en voorstellingen rond verhalen, dansen, musicals, poëzie, toneel, enz.

Een prachtig initiatief dat creativiteit, het gevoel van eigenwaarde en het zelfbewustzijn bij jongeren stimuleert. Het soort initiatieven dat Togo Debout graag blijft steunen…